Knihovna Kadaň

Městská knihovna Kadaň

MĚSTA ČTOU – 3. 9. 2023

Poslední prázdninová neděle bude patřit knihám. A na co se můžete těšit?

Přivítáme TyJátr pana Šedopláště, gymnaziální sbor RaNDáL, jejich kolegy z DramaClubu, spisovatele Jindřicha Manna, hudební uskupení NeStraŠŠ a nakladatelství Labyrint & Raketa.

Novinkou bude workshop s Marianou Tutschovou v čítárně knihovny.

Samozřejmostí je Antikvariát pod širým nebem, dílnička pro děti, dobroty z Kavárny na ulici a MOMOM Coffee & Cakes, knihy z našeho regionu a spousta místa na čtení a odpočinek.