Knihovna Kadaň

Městská knihovna Kadaň

Ceník služeb

Kulturní zařízení Kadaň příspěvková organizace
Městská knihovna Kadaň

Zápisné na 1 rok (tj. 12 měsíců):
děti předškolního věkuzdarma
čtenáři do 15 let50 Kč
čtenáři od 15 do 60 let (včetně)150 Kč
čtenáři od 61 do 70 let věku (včetně)100 Kč
čtenáři od 71 letzdarma
držitelé ZTP100 Kč
právnické osoby – instituce300 Kč
Čtenář, který dovrší 15 let se může s OP přihlásit do oddělení pro dospělé, kde v případě trvání lhůty registrace v dětském oddělení doplatí pouze rozdíl 100 Kč
Upomínky – dospělí
I. upomínka10 Kč
II. upomínka30 Kč
III. Upomínka50 Kč
IV. upomínka a osobní dopis100 Kč
Upomínky – děti do 15 let
I. upomínka10 Kč
II. upomínka30 Kč
III. Upomínka40 Kč
IV. upomínka a osobní dopis50 Kč
Ostatní
vystavení duplikátu legitimace30 Kč
Rozvážka knih čtenářům se sníženou pohyblivostí(poplatek se hradí za každou návštěvu)20 Kč
Poškození čárového kódu v knize nebo časopisu10 Kč
Poškození knihy50 Kč až do aktuální ceny knihy
Poškození obalu knihy nebo časopisu20 Kč
Manipulační poplatek při ztrátě knihy70 Kč
Manipulační poplatek při ztrátě časopisu30 Kč
Meziknihovní výpůjční služba100 Kč
Prezenční služby (pro neregistrované návštěvníky10 Kč
Ceník kopírovacích služeb:
Černobílý tisk (kopírování)
A5 jednostranně2 Kč
A5 oboustranně4 Kč
A4 jednostranně4 Kč
A4 oboustranně8 Kč
Barevný tisk (kopírování)
A5 jednostranně7 Kč
A5 oboustranně15 Kč
A4 jednostranně15 Kč
A4 oboustranně30 Kč
INTERNET
Každý čtenář s platnou registrací má právo po předložení čtenářského průkazu a dokladu totožnosti (pro ověření platné registrace) využít 1 hodinu denně ZDARMA na internetu v „hlavní budově“ nebo na „pobočce“
dospělí20 Kč / 30 min.
děti do 15 let a studenti15 Kč / 30 min.
poplatek za skenování10 Kč

CENÍK VÝPŮJČNÍCH SLUŽEB
Platný od 1. července 2020
(příloha Knihovního řádu)