Knihovna Kadaň

Městská knihovna Kadaň

Ceník služeb

Kulturní zařízení Kadaň příspěvková organizace
Městská knihovna Kadaň

CENÍK VÝPŮJČNÍCH SLUŽEB
Platný od 2. ledna 2013
(příloha Knihovního řádu)

Zápisné na 1 rok (t.j. 12 měsíců):
děti předškolního věkuzdarma
čtenáři do 15 let50,- Kč
čtenáři od 15 do 60 let věku (včetně)150,- Kč
čtenáři od 61 do 70 let věku (včetně) a držitelé ZTP
100,- Kč
čtenáři od 71 let věku
zdarma
právnické osoby – instituce
300,-Kč
čtenář, který dovrší 15 let se může s OP přihlásit do oddělení pro dospělé, kde v případě trvání lhůty
registrace v dětském oddělení doplatí pouze rozdíl
100,-Kč
Upomínky – Oddělení pro dospělé
I. upomínka10,- Kč
II. upomínka30,- Kč
III. upomínka50,- Kč
IV. upomínka a osobní dopis100,- Kč
Upomínky – Dětské oddělení
I. upomínka10,- Kč
II. upomínka30,- Kč
III. upomínka40,- Kč
IV. upomínka a osobní dopis50,- Kč
Upomínky na pobočce
I. upomínka10,- Kč
II. upomínka30,- Kč
III. upomínka40,- Kč
IV. upomínka a osobní dopis50,- Kč
Ostatní
vystavení duplikátu legitimace30,- Kč
pokuta za nenahlášení změn (viz. Čl.II, odst.2)30,- Kč
Rozvážka knih čtenářům se sníženou pohyblivostí (poplatek se hradí za každou návštěvu)20,- Kč
poškození čárového kódu v knize nebo časopisu10,- Kč
poškození knihy (viz.Čl.IV, odst.5)50,-až do ceny knihy
poškození obalu knihy nebo časopisu20,- Kč
manipulační poplatek při ztrátě knihy (viz.Čl.IV,odst.6)70,- Kč
manipulační poplatek při ztrátě časopisu (viz.Čl.IV,odst.6)30,- Kč
meziknihovní výpůjční služba100,- Kč
prezenční služby (pro nezaregistrované návštěvníky – jedna návštěva)10,- Kč
Ceník kopírovací služby:
formátjednostranněoboustranněhustý textobrázky
A51,- Kč2,- Kč2,- Kč3,- Kč
A42,- Kč3,- Kč3,- Kč4,- Kč
A34,- Kč6,- Kč6,- Kč8,- Kč
 
INTERNET
Každý čtenář s platnou registrací má právo po  předložení čtenářského průkazu a dokladu totožnosti (po ověření platné registrace) využít 1 hodinu (jednorázově, bez přerušení) denně zdarma na internetu v “hlavní budově” nebo na “pobočce”.ZDARMA
dospělí20,- Kč/ 30min.
děti do 15 let  a studenti (učni, SŠ, VŠ – denní studium v ČR, platný doklad o studiu)15,- Kč/ 30 min.
nosič(CD, disketa, DVD)16,- Kč
jednorázový poplatek za skenování10,- Kč
Poplatky se vztahují na jakékoli použití počítače. Platí se každá načatá půlhodina! (To platí i v případě, že informace návštěvníkovi vyhledává pracovnice internetového pracoviště.)
TISK
černobílý text2,-Kč/ 1 stránka
černobílý obrázek5,-Kč/ 1 stránka
barevný text5,-Kč/ 1 stránka
barevný obrázek dle velikosti5,- až 10,-Kč/ 1 stránka

V Kadani, dne 2. ledna 2013

Marcela Trejbal Vlčková

ředitelka KZK