Knihovna Kadaň

Ceník služeb

Kulturní zařízení Kadaň příspěvková organizace
Městská knihovna Kadaň

CENÍK VÝPŮJČNÍCH SLUŽEB
Platný od 2. ledna 2013
(příloha Knihovního řádu)

Zápisné na 1 rok (t.j. 12 měsíců):
děti předškolního věku zdarma
čtenáři do 15 let 50,- Kč
čtenáři od 15 do 60 let věku (včetně) 150,- Kč
čtenáři od 61 do 70 let věku (včetně) a držitelé ZTP
100,- Kč
čtenáři od 71 let věku
zdarma
právnické osoby – instituce
300,-Kč

čtenář, který dovrší 15 let se může s OP přihlásit do oddělení pro dospělé, kde v případě trvání lhůty
registrace v dětském oddělení doplatí pouze rozdíl

100,-Kč
Upomínky – Oddělení pro dospělé
I. upomínka 10,- Kč
II. upomínka 30,- Kč
III. upomínka 50,- Kč
IV. upomínka a osobní dopis 100,- Kč
Upomínky – Dětské oddělení
I. upomínka 10,- Kč
II. upomínka 30,- Kč
III. upomínka 40,- Kč
IV. upomínka a osobní dopis 50,- Kč
Upomínky na pobočce
I. upomínka 10,- Kč
II. upomínka 30,- Kč
III. upomínka 40,- Kč
IV. upomínka a osobní dopis 50,- Kč
Ostatní
vystavení duplikátu legitimace 30,- Kč
pokuta za nenahlášení změn (viz. Čl.II, odst.2) 30,- Kč
Rozvážka knih čtenářům se sníženou pohyblivostí (poplatek se hradí za každou návštěvu) 20,- Kč
poškození čárového kódu v knize nebo časopisu 10,- Kč
poškození knihy (viz.Čl.IV, odst.5) 50,-až do ceny knihy
poškození obalu knihy nebo časopisu 20,- Kč
manipulační poplatek při ztrátě knihy (viz.Čl.IV,odst.6) 70,- Kč

manipulační poplatek při ztrátě časopisu (viz.Čl.IV,odst.6)

30,- Kč

meziknihovní výpůjční služba

100,- Kč

prezenční služby (pro nezaregistrované návštěvníky – jedna návštěva)

10,- Kč
Ceník kopírovací služby:
formát jednostranně oboustranně hustý text obrázky
A5 1,- Kč 2,- Kč 2,- Kč 3,- Kč
A4 2,- Kč 3,- Kč 3,- Kč 4,- Kč
A3 4,- Kč 6,- Kč 6,- Kč 8,- Kč

 

INTERNET
Každý čtenář s platnou registrací má právo po  předložení čtenářského průkazu a dokladu totožnosti (po ověření platné registrace) využít 1 hodinu (jednorázově, bez přerušení) denně zdarma na internetu v “hlavní budově” nebo na “pobočce”. ZDARMA
dospělí 20,- Kč/ 30min.
děti do 15 let  a studenti (učni, SŠ, VŠ – denní studium v ČR, platný doklad o studiu) 15,- Kč/ 30 min.
nosič(CD, disketa, DVD) 16,- Kč
jednorázový poplatek za skenování 10,- Kč
Poplatky se vztahují na jakékoli použití počítače. Platí se každá načatá půlhodina! (To platí i v případě, že informace návštěvníkovi vyhledává pracovnice internetového pracoviště.)
TISK
černobílý text 2,-Kč/ 1 stránka
černobílý obrázek 5,-Kč/ 1 stránka
barevný text 5,-Kč/ 1 stránka
barevný obrázek dle velikosti 5,- až 10,-Kč/ 1 stránka

V Kadani, dne 2. ledna 2013

Marcela Trejbal Vlčková

ředitelka KZK